Εταιρεία

Οι ιδρυτές και το επιστημονικό προσωπικό της i-matik διαθέτουν σημαντική εμπειρία στα παρακάτω πεδία:

  • μηχανοτρονική (συμπεριλαμβανομένων δομών σχεδιασμού / σχηματισμού / ενσωμάτωσης και επιλογής υλικών),
  • προηγμένες τεχνικές ασφαλών επικοινωνιών σε εφαρμογές M2M & P2P και τεχνικές επεξεργασίας σήματος,
  • υποσυστήματα ελέγχου, μέτρησης και ανίχνευσης σε αντίξοα περιβάλλοντα

Πολλά από τα υποσυστήματα που σχεδιάσθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας και ανάπτυξης της πρώτης σειράς προϊόντων (την μονάδα χειρουργικής αναρρόφησης SielKasMkII), μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν σε μελλοντικά συστήματα, που αφορούν σε:

  • Δομές ελέγχου ροής ρευστών
  • Μη επεμβατικό ¨ελεγχο
  • Τηλεχειρισμό και μετρήσεις σε αντίξοα περιβάλλοντα

Με βάση τα παραπάνω, η i-Matik Ltd. μπορεί να αναλάβει σχεδιασμό και μικρής κλίμακας παραγωγή σύνθετων ενσωματωμένων συστημάτων, που συνδυάζουν έλεγχο μικρορευστομηχανικής, τηλεπισκόπηση εξειδικευμένων παραμέτρων και εφαρμογές ασφαλών ασύρματων επικοινωνιών.


Οικονομικά Στοιχεία